WorkerWalker

-- Sanitiser Liquid Clean Pro --

Płyn do higienicznej dezynfekcji rąk oraz dezynfekcji powierzchni niemających kontaktu z żywnością metodą zanurzeniową. Wykazuje działanie biobójcze oraz bójcze wobec norowirusa. Nie wymaga wody. Płyn czyszczący na bazie alkoholu. Dezynfekuje, działa bakteriobójczo i wirusobójczo. Wysoce skuteczny w zapobieganiu rozwoju mikroorganizmów.

Sposób użycia:
Higieniczna dezynfekcja rąk: nanieść produkt w ilości 6ml produktu na czyste i suche ręce, rozetrzeć i pozostawić na 60 sekund.
Dezynfekcja powierzchni niemających kontaktu z żywnością metodą zanurzeniową: zanurzyć w produkcie powierzchnie wstępnie oczyszczone i pozostawić na 60 sekund.

Grupa produktowa:
Kategoria I grupa 1 i Kategoria I grupa 2

Postać użytkowa i przeznaczenie:
Płyn - dezynfekcja dłoni i powierzchni użytkowych.

Pierwsza pomoc:
Kontakt ze skórą: w przypadku podrażnienia skontaktować się z lekarzem.
Kontakt z oczami: przepłukać oczy duża ilością wody, w przypadku podrażnienia skontaktować się z lekarzem.
Spożycie: Przepłukać usta wodą, wypić małymi łykami dużą ilość zimnej wody, nie powodować wymiotów, w razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.
Wystąpienie uczulenia: uniemożliwić kontakt z preparatem, skontaktować się z lekarzem.

Nie stwierdzono bezpośrednich i pośrednich ubocznych skutków stosowania. W przypadku rozlania, spłukać dużą ilością wody. Odpady produktu, opakowanie i odpad opakowaniowy po produkcie potraktować jako odpad komunalny i przeznaczyć do unieszkodliwienia.

Dostępne pojemności: 100 ml, 250 ml, 300 ml, 500 ml, 1L, 5L

Numer artykułu: 99_5082_xxx*
*xxx - pojemność płynu