WorkerWalker

-- bezpečnostná obuv --

Vysokokvalitná bezpečnostná obuv navrhnutá tak, aby Vám pomohola pracovať bezpečne a bez zranení. Na jej výrobu obuvi sme použili najmodernejšie materiály a technológie.

Obuv spĺňa požiadavky na osobné ochranné prostriedky v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 z 9. marca 2016 o osobných ochranných prostriedkoch, ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/686/EHS a medzinárodnú normu ISO 20345:2011 Osobné ochranné prostriedky. Bezpečnostná obuv (PN-EN ISO 20345: 2012, EN ISO 20345: 2011).