WorkerWalker

-- P_ORANGE S1 SRC ESD --

kód produktu: 99_5_12695

P_Orange S1 SRC ESD Worker Walker je obuv (poltopánka) spĺňajúca základné požiadavky na obuv triedy I uvedené v tabuľkách 2 a 3 normy EN ISO 20345:2011 „Osobné ochranné prostriedky. Bezpečnostná obuv“ a ďalšie požiadavky uvedené v tejto norme, ako napríklad:
- uzavretá päta
- antistatické vlastnosti
- absorpcia energie v oblasti päty
- odolnosť podošvy proti pohonným látkam
P_Orange S1 SRC ESD Worker Walker spĺňa požiadavky na odolnosť proti šmyku na podlahe z keramických dlaždíc poliatej roztokom laurylsulfátu sodného (NaLS) a na oceľovej podlahe poliatej glycerolom (v súlade s normou EN ISO 20345:2011).
P_Orange S1 SRC ESD Worker Walker prešla laboratórnymi testami na ochranu pred účinkom ESD. Spĺňa požiadavky normy EN 61340-5-1: 2016 Statická elektrina - Časť 5-1: Ochrana elektronických zariadení pred statickou elektrinou - Všeobecné požiadavky.

36 - 46

Stiahni si: Vyhlásenie o zhode

Bezpečnostné parametre: